АтырауНефтеМаш
  Қазақстан Республикасында мұнай саласындағы жабдыөқтың өндірісіндегі көшбасшы
  Т/ж тұйықталған басы
  1230 M²
  Дайындама бөлімі
  1300 M²
  Механикалық-құрастыру шеберханасы
  3240 M²
  Ыстық мырыштау шеберханасы
  5850 M²
  Дәнекерлеу-монтаждау шеберханасы
  7000 M²
  Бояу шеберханасы
  1638 M²
  Неге біз?
   Заманауи ыстык мырыштау шеберханасы  Western Tehnologies (USA) ондіріс желісі
  Заманауи ыстык мырыштау шеберханасы Western Tehnologies (USA) ондіріс желісі
  Бұйымдарды химиялык өңдеудің жабық жүйесі
  Бұйымдарды химиялык өңдеудің жабық жүйесі
  Жабынды жағу ГОСТ9.307-89,  ISO 1461:2009, ISO 10684:2004, ISO 2081:2008, ASTM A153 / A153M, ASTM A123 / A123M сәйкес жүзге асырылады
  Жабынды жағу ГОСТ9.307-89, ISO 1461:2009, ISO 10684:2004, ISO 2081:2008, ASTM A153 / A153M, ASTM A123 / A123M сәйкес жүзге асырылады
  Өндірістік процестің барлык кезендерінде сапанын катан баклауы жузеге асырылады
  Өндірістік процестің барлык кезендерінде сапанын катан баклауы жузеге асырылады
       Кәсіпорындағы барлық жұмыстарды жоғары білікті мамандар жүзеге асырады
  Кәсіпорындағы барлық жұмыстарды жоғары білікті мамандар жүзеге асырады
  Көліктің қол жетімділігі ыңғайлы
     
   Б     ұ     йымдарды      мырыштау      14      метр     ге дейін
   
  Бұйымдарды мырыштау 14 метрге дейін
     Заманауи жабды     қ     тармен      жабды     қ     тал     ғ     ан      ө     зінд     ік химиялы     қ      зертхана
  Заманауи жабдықтармен жабдықталған өзіндік химиялық зертхана
     Еуропада      ө     ндірілген      өң     деуді     ң      химиялы     қ      материалдары (EUR)
  Еуропада өндірілген өңдеудің химиялық материалдары (EUR)
       Ө     ндірістік      қ     уаты      - жылына 50 мы     ң      тонна
  Өндірістік қуаты - жылына 50 мың тонна
  Біз калай жұмыс істейміз?
  Өтінім

   ​​​​Сызбалар

   ДТМ, сипаттама, металлға қатысты сертификат

  Шарт​​​​​
  Менеджермен шарттарды келісу: төлем, мерзімдер, жөнге келтіру өлшемшарттары​​​​​​

  Мырыштау
    →  
     Сапаны ба     қ     ылау     ​​​​

  Сапаны бақылау​​​​
  Жүкті тиеу​​​​​​
  Жіберуге дейін 1 күн бұрын өнімді алып кету ниеті туралы хабарлау және жүргізуші туралы мәліметтерді ұсыну (Толық аты-жөні, тел., мемлекеттік нөмірі, маркасы)
  Біз әр клиентімізді қадірлейміз және Сізге біздің компаниямен жұмыс істеу үшін фирмамен ынтымақтастықтың басынан бастап және бүкіл кезеңі ішінде бүкіл өзара әрекеттесу процесін сүйемелдейтін жеке менеджерді ұсынамыз.
  Колдану
       Тарату ж     ә     не      байланыс       желілері     ні     ң      тіректері
  Тарату және байланыс желілерінің тіректері
       Қ     оршаулар     ,      торлар
  Қоршаулар, торлар
     Ө     нерк     ә     сіптік      ж     ә     не      азаматты     қ       құ     рылыс
  Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс
       Метб     ұ     йымдар     :      б     ұ     рандама     лар, сомындар, ты     ғ     ыры     қ     тар, ны     ғ     айт     қ     ыш
  Метбұйымдар: бұрандамалар, сомындар, тығырықтар, нығайтқыш
       Қ     ораптар
  Қораптар
       Жол      қ     оршау     лары
  Жол қоршаулары
       Кабель жаймалары
  Кабель жаймалары
       Кронштейндер
  Кронштейндер
  Контакты
  Вы можете связаться с нами любым удобным способом 
  Казахстан, г.Атырау, ул.Куттыгай батыра 44
  Заказать звонок
  Свяжемся с вами в ближайшее время
  * Имя
   
  * Телефон
   
  E-mail
   
  Загрузка файла
  не более: 5
   
  Область ввода